takeout

shrimp&egg,avocado&chicken,shogayaki


テイクアウトサンドウィッチ
エビ&たまご、アボカド&チキン、生姜焼き